Vi hjälper dig att kommunicera tydligare och effektivare. Det leder till starkare relationer till dina kunder och andra intressenter. Det kan innebära att vi ansvarar för idé- och konceptutveckling. 
Det kan också innebära produktion av intranät, webbplatser och andra interaktiva medier.
 Ibland föreslår vi en trycksak därför att det kan vara det mest effektiva kommunikationssättet.

Det viktigaste är resultatet – vad vill du uppnå? Vår erfarenhet är att ju tidigare vi tillåts komma in i kommunikations- och affärsprocessen, desto bättre resultat når vi tillsammans. 
I de flesta fall tillför vi perspektiv och kunskap som våra kunder inte förväntade sig, men som höjer kvaliteten på projektet.

Vi förstår och kan tolka det digitala medielandskapet. Det innebär att vi kan vara din partner i val av kommunikativa plattformar.

Våra uppdragsgivare är reklambyråer, PR-byråer, stora och små företag, statliga verk, tidningar, och mobilföretag.

Säflund Designers AB startades 2001. I vårt professionella nätverk finns det tekniker, copywriters, journalister, fotografer och andra formgivare som vi gärna samarbetar med. Vi som jobbar på Säflund Designers är affärsmässiga kreatörer med ett förflutet inom reklam-, tidnings-, och både den analoga och den digitala informationsbranschen. Vi har en bred erfarenhet av kommunikation och designarbete.

Så här jobbar vi

ANALYS

Tre frågor är alltid starten för våra projekt:

  • Vad är utgångsläget för er?
  • Hur ska vi definiera det önskade tillståndet?
  • Hur ska vi nå det tillståndet?

I praktiken innebär det att vi tittar på befintlig kommunikation idag. Vi ställer massor av frågor. Vi vänder och vrider. Ju mer vi samarbetar med er som kund, desto bättre slutresultat. Ibland går den processen fort och ibland inte. Men vi kommer alltid fram till vilket mål vi vill uppnå.

KONCEPT

Slutsatserna från analysfasen leder oss vidare till konceptfasen.

  • Tar fram idéer och koncept.
  • Formulerar tonaliteten i tilltal och utseende.
  • Gör en schematisk skiss på webbplatsen/intranätet/broschyren.
  • Stämmer av med er regelbundet.
PRODUKTION

Produktionen sätter igång. Vi gör den grafiska formen. Andra insatser som behöver göras är programmering, fotografering, copywriting, intergrering i CMS (publiceringsverktyg) med mera. Vi rekommenderar gärna proffs från vårt nätverk.

LANSERING

Det är nu vi sätter projektet i drift. Vi testar teknik och funktion i skarp miljö. Ni slutgodkänner.

UPPFÖLJNING

Vi diskuterar hur projektet ska underhållas och vidareutvecklas.